Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2007

Δίχως σχόλια...

by gavin penn-crying ballerina


Εκτείνω προς σε τας χείρας μου· η ψυχή μου σε διψά ως γή άνυδρος.